| Meniny má:  |
slovak
english
deutsch

Kúpele na Slovensku, Discover Slovakia

SLOVENSKÉ KÚPELE

Kúpele Piešťany, Bojnice, Bardejov, Trenčianske Teplice, Sliač, Kováčová, Turčianske Teplice, Lúčky, Rajecké Teplice, Dudince patria k najvýznamnejším Slovenským kúpelom.

SLOVENSKO - krajina síce malá rozlohou, avšak bohato obdarená nádhernou prírodou, ktorá prináša radosť a potešenie nielen ľudskému duchu, ale i regeneráciu jeho fyzických síl, relax a prevenciu proti chorobám. Na Slovensku je až 1300 minerálnych prameňov, ktoré slúžia ako liečivé i kvalitné stolové vody. Pramene s mimoriadnymi liečivými účinkami slúžia ako báza pre 23 kúpeľných komplexov, v ktorých nachádzajú zlepšenie stavu alebo i úplné vyzdravenie tisíce domácich i zahraničných návštevníkov. Zamerané sú najmä na choroby pohybového a obehového ústrojenstva, látkovej výmeny, dýchacích ciest, nervových a ďalších ochorení. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú v liečbe poúrazových stavov, najmä v dôsledku autohavárií.

Vyhľadávané sú i klimatické kúpele, vďaka blahodárnym vplyvom horského prostredia, prospešné pri liečbe dýchacích ciest a alergií detí i dospelých. Kúpeľné komplexy, rozložené po celom Slovensku, sú dobre vybavené zariadeniami, poskytujúcimi služby vysokého štandardu. Klasické i moderné liečebné domy a hotely, štýlové reštaurácie, športové, dopravné i obslužné zariadenia slúžia k spokojnosti návštevníkov. Veľkou prednosťou slovenských kúpeľov je špičková úroveň zdravotníckych služieb v moderne vybavených komplexoch balneoterapie s aplikáciou výsledkov špecializovaných výskumných ústavov a vedeckých pracovísk.

Športové zariadenia - kryté bazény a kúpaliská, fitnesscentrá, sauny, tenisové kurty a sieť udržiavaných chodníkov v lesoparkoch vytvárajú vynikajúce podmienky pre športovo založených návštevníkov i aktívnych športovcov. Popri liečebnej funkcii sa v kúpeľných mestečkách veľký dôraz kladie aj na pestré možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia v početných domoch kultúry a umenia, hudobných pavilónoch, galériách a múzeách. Atmosféru dotvárajú pravidelné umelecké podujatia, promenádne koncerty, vystúpenia folklórnych skupín, výstavy a výlety do okolia. Rastúcu návštevnosť slovenských kúpeľov podnecuje veľmi dobrá dopravná dostupnosť autami i po železnici. Hostia zo vzdialenejších teritórií a zámoria využívajú medzinárodné letisko Schwechat pri Viedni i domáce letiská Bratislava, Piešťany, Poprad-Tatry a Sliač.

Kúpele na Slovensku podľa krajov:

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj
Košický kraj Prešovský kraj

T r n a v s k ý  k r a j

Kúpele PIEŠŤANY
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany Kúpele Piešťany Kúpele Piešťany Kúpele Piešťany
Kraj: Trnavský
Turistický región: Stredné Považie

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby

Socha muža, ktorý láme barlu, je symbolom kúpeľov, ktoré už v 19. storočí získali vďaka mimoriadnej sile liečivých prameňov svetovú povesť. Reumatizmus a choroby pohybového ústrojenstva si tu liečili mnohé významné osobnosti spoločenského i politického života z Európy i zámoria, a to aj vďaka veľmi dobrej dopravnej dostupnosti Piešťan a ich relatívnej blízkosti k Viedni. V súčasnosti sú Piešťany vyhľadávané tiež vďaka svojim osobitným liečebným účinkom poúrazových stavov, najmä po autohaváriách.
Liečebný, ubytovací i spoločenský komplex kúpeľov je situovaný v krásnom parkovom prostredí Kúpeľného ostrova. Unikátny kolonádový most ponad rieku Váh spája kúpele s malebným mestom Piešťany. Moderné liečebné domy Grand, Splendid, Esplanade i štýlový objekt Thermia Palace poskytujú služby na vysokej profesionálnej úrovni. Moderná a veľmi dobre vybavená balneoterapia poskytuje liečebné procedúry najmä na báze liečivej sírno-uhličitanovej a vápenato-horečnatej vody s teplotou 69,5 °C. Hydroterapia, elektroterapia, rehabilitačné cvičenia a masáže, špeciálne zábaly zo sírneho bahna a ďalšie liečebné metódy využívajú poznatky špičkového vedeckého pracoviska - Výskumného ústavu reumatológie so sídlom v Piešťanoch.
Popri mimoriadnom liečebnom význame sú Piešťany aj typickým kúpeľným mestom s jeho špecifickou atmosférou a bohatým spoločenským životom. Centrom kultúrneho diania je Dom umenia s pestrou paletou hudobných a divadelných podujatí. Rozsiahly kúpeľný park je bohato vyzdobený alegorickými sochami, plastikami a reliéfmi. Počas celého roka sa konajú v Piešťanoch rôzne slávnosti, folklórne vystúpenia a výstavy, napr. tradičná výstava "Socha piešťanských parkov". Vďaka veľkoryso koncipovanej kongresovej hale a mnohým hotelom s dobrým štandardom sú Piešťany i vyhľadávaným kongresovým centrom.
Piešťany a ich okolie poskytujú vynikajúce podmienky pre rekreačný šport a relaxáciu - tenis, plávanie, vodné športy a rybolov na vodnej ploche Sĺňava. Obľúbené sú cyklistické trasy pozdĺž rieky Váh i turistické vychádzky po lesných cestičkách Považského Inovca.

Viac info: www.piestany-spa.sk

Kúpele SMRDÁKY
Obec: Smrdáky
Okres: Senica Kúpele Smrdáky Kúpele Smrdáky Kúpele Smrdáky
Kraj: Trnavský
Turistický región: Trnavsko

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, kožné choroby

Kúpele Smrdáky ležia v západnej časti Slovenska v Záhorskej nížine, na úpätí Bielych Karpát, vo vzdialenosti 80 km od Bratislavy. Dva pramene sírnej, slanej, jódovej minerálnej vody s teplotou okolo 12 °C majú vysoký obsah minerálnych solí a najvyšší obsah sírovodíka medzi liečivými vodami nielen u nás, ale aj v Európe, s výnimkou jej vulkanických oblastí. Smrdácke kúpele majú okrem výborných vôd aj ložiská jemného sírneho bahna, ktoré vynikajúco doplňuje liečebné procedúry kožných ochorení. Úspešne sa tu lieči najmä psoriáza. Liečia sa tu však aj nezápalové, reumatické ochorenia pohybového aparátu, Bechterevova choroba, ale aj stavy po popáleninách. Lieči sa vaňovými a perličkovými kúpeľmi a bahennými zábalmi s doplnením fototerapiou alebo slnením v prírodnom soláriu, ďalšou vodoliečbou, elektroterapiou, masážami a inou rehabilitáciou. Osobitná zdravotná starostlivosť sa venuje deťom vo veku 3 až 15 rokov s ekzémami a psoriázou.

T r e n č i a n s k ý   k r a j

Kúpele TRENČIANSKE TEPLICE
Obec: Trenčianske Teplice
Okres: Trenčín Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice
Kraj: Trenčiansky
Turistický región: Turiec

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby

Nádherné prírodné prostredie, liečivé účinky termálnych prameňov vytvárajú z Trenčianskych Teplíc jedno z najvyhľadávanejších a najstarších kúpeľných stredísk na Slovensku. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1398, ale podľa tradície už v 2. stor. po Kr. využívali silu miestnych prameňov rímski legionári z blízkeho tábora Laugarício. Kúpeľná časť s liečebnými domami v klasickom i modernom štýle je situovaná v prekrásnom parku, na ktorý nadväzuje lesopark s upravenými chodníkmi a výhliadkovými miestami. Liečivé pra- mene síranovo-hydrouhličtanovej vápenato-horeč- natej, sírnej, mineralizovanej vody s teplotou 37-40,2 °C sú základom pre liečbu chorôb pohybového ústrojenstva a nervových ochorení.
Zdravotný program zahrňuje všetky klasické i moderné terapeutické metódy, pitné kúry, rehabilitáciu i medikamentóznu liečbu. K špičkovým zariadeniam svojho druhu patrí moderne vybavené diagnostické centrum. Ubytovanie a stravovanie vysokého štandardu poskytujú komfortné liečebne Krym, Pax i rad menších vilových objektov. K architektonickým skvostom Trenčianskych Teplíc patrí kúpeľný dom Sina s kúpeľom Haman, vybudovanom v orientálnom štýle v roku 1888, sanatórium Esplanade i hudobný pavilón.
Veľmi bohatý a pestrý je spoločenský život v kúpeľoch - každoročne sa tu konajú kultúrno-hudobné podujatia Hudobného leta, pravidelné sú promenádne koncerty a vystúpenia folklórnych súborov. Významnou udalosťou býva filmový festival, ktorý v roku 1997 poctila svojou návštevou i dcéra slávneho Ch. Chaplina - Geraldine. V letnom období je hojne navštevované kúpalisko Zelená žaba, po celý rok sú pre športovo zameraných hostí k dispozícii tenisové dvorce, fitnesscentrum, v zimnom období i nenáročný lyžiarsky svah s lyžiarskym vlekom. Vítaným rozptýlením kúpeľných hostí je výlet do blízkeho Trenčína s povestným hradom, v areáli ktorého sa nachádzajú vzácne archeologické nálezy, zbierky historického nábytku, cenných zbraní i obrazov.

Viac info: www.slktn.sk

Kúpele BOJNICE
Obec: Bojnice
Okres: Prievidza Kúpele Bojnice Kúpele Bojnice  Kúpele Bojnice
Kraj: Trenčiansky
Turistický región: Ponitrie

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby

Obľúbené výletné mestečko a súčasne známe kúpele Bojnice sú situované na úpätí lesnatých Strážovských vrchov. Liečivé účinky miestnej minerálnej vody sú známe už niekoľko storočí. Prvé kúpeľné objekty sa začali budovať už v 16. storočí, odkedy sa datuje aj vznik najstaršieho kúpeľného parku na Slovensku.
Hydrouhličitanové, vápenato-horečnaté vody s teplotou 30-48°C sa využívajú na liečbu ochorení pohybového ústrojenstva a nervových chorôb. Vysoký štandard ubytovacích i ostatných služieb poskytujú liečebné domy Baník, Mier a Gabriela, hotel Régia a viaceré penzióny. V Bojnickom rehabilitačnom ústave majú pacienti s ochoreniami pohybového ústrojenstva reumatického pôvodu kompletnú opateru a terapeutickú liečbu, zahrňujúcu kúpele a bahenné zábaly, rehabilitáciu, fyzikálnu doplnkovú terapiu i liečbu medikamentmi. Kúpele v Bojniciach sú častým cieľom pobytov špičkových športovcov i kolektívov, ktorí tu nájdu vynikajúce podmienky na regeneráciu fyzických i duševných síl.
V letnom období je veľmi obľúbené termálne kúpalisko Čajka, k dispozícii sú tenisové kurty, športové areály i cykloturistické trasy.

Viac info: www.kupele-bojnice.sk

Ž i l i n s k ý   k r a j

Kúpele RAJECKÉ TEPLICE
Obec: Rajecké Teplice
Okres: Žilina Rajecké Teplice Rajecké Teplice Rajecké Teplice
Kraj: Žilinský
Turistický región: Stredné Považie

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby povolania

Rajecké Teplice, známe vyše 600 rokov, patria k najpríťažlivejším kúpeľom na Slovensku. Nachádzajú sa uprostred ihličnatých lesov Strážovských vrchov a Malej Fatry na severe stredného Slovenska v oblasti bohatej na minerálne vody. Žriedla termálnych prameňov typu akratoteriem majú vďaka 38°C teplej vode vynikajúce liečivé účinky. Podnebie teplickej kotliny je mierne. Podľa švajčiarskej klasifikácie sú klimatické podmienky Rajeckých Teplíc zaradené do upokojujúcej klímy. To znamená dostatok slnečného svitu bez horúčav, svieže povetrie bez silných vetrov a mimoriadne čisté ovzdušie s minimom exhalátov a prachu. Práve tieto podmienky sú dôležitým predpokladom pre úspech klimatickej liečby, ale aj pre strávenie príjemnej dovolenky v ktoromkoľvek ročnom období.

Kúpele TURČIANSKE TEPLICE
Obec: Turčianske Teplice
Okres: Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice Turčianske Teplice
Kraj: Žilinský
Turistický región: Turiec

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, obličiek, močových ciest a nervové choroby

Kúpele Turčianske Teplice, jedny z najstarších kúpeľných miest v Európe, ležia v južnej časti Turca, priamo v srdci Slovenska. Liečivá minerálna voda je svojím jedinečným zložením vhodná najmä na liečbu ochorení obličiek a močových ciest, ochorení pohybového aparátu a neurologických ochorení. Síranovo-hydrouhličitanová vápenato-horečná voda sa využíva pri vodoliečebných procedúrach a pitných kúrach. Teplota vyvierajúcej vody sa pohybuje okolo 46,5°C a jej účinky sú znásobené využitím najmodernejších liečebných metód.

Kúpele KORYTNICA
Obec: Korytnica
Okres: Ružomberok Kúpele Korytnica Kúpele Korytnica
Kraj: Žilinský
Turistický región: Liptov

liečba: choroby tráviaceho traktu

V kúpelocho Korytnica sa liečia choroby žalúdka, dvanástnika, pečene, žlčníka a žlčovodov, choroby látkovej výmeny ako napr. cukrovka, anémia z nedostatku železa a toxické poškodenia pečene. Doliečujú sa tu pacienti po operáciách tenkého a hrubého čreva ako aj po operáciách žalúdočných vredov.

Kúpele LÚČKY
Obec: Lúčky
Okres: Ružomberok Kúpele Lúčky Kúpele Lúčky Kúpele Lúčky
Kraj: Žilinský
Turistický región: Liptov

liečba: ženské choroby

Rozhodujúcim faktorom pri komplexnej terapii ženských chorôb je liečivá sadrovo-zemitá minerálna voda, obsahujúca prírodný kysličník uhličitý z kúpeľného prameňa, ktorá má teplotu 32°C. Pre účely liečebného procesu sa využívajú vaňové kúpele a bazén.

B a n s k o b y s t r i c k ý   k r a j

Kúpele SKLENNÉ TEPLICE
Obec: Sklenné Teplice
Okres: Žiar nad Hronom Kúpele Sklenné Teplice Kúpele Sklenné Teplice Kúpele Sklenné Teplice
Kraj: Banskobystrický
Turistický región: Dolné Pohronie

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby

Sklené Teplice sa nachádzajú v prekrásnom údolí na úpätí Štiavnických vrchov 12 km od Banskej Štiavnice, unikátneho skvostu svetového kultúrneho dedičstva. Raritou Sklených Teplíc je výskyt termálnych prameňov minerálnych vôd s teplotou vody od 37 do 52 °C. Voda v Sklených Tepliciach je hypotonická a má hydratačný účinok na pokožku.

Unikátnym prírodným výtvorom je tzv. Parenica - termálny kúpeľ, ktorý poskytuje návštevníkom možnosť okúpať sa priamo v jaskyni, v ktorej vyviera liečivá horúca voda.

Popri množstve procedúr si návštevník príde na svoje aj možnosťami kultúrneho a športového vyžitia v areáli i blízkom okolí kúpeľov. Kúpele Sklené Teplice sú svojou povahou určené i širokej verejnosti ako oáza rekreácie a aktívneho odpočinku.

V obci Sklené Teplice sa nachádza aj kúpalisko s dvoma termálnymi bazénmi napájanými termálnou minerálnou vodou.

Kúpele DUDINCE
Obec: Dudince
Okres: Krupina Kúpele Dudince Kúpele Dudince
Kraj: Banskobystrický
Turistický región: Poiplie

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby

Povesť o liečivých účinkoch miestnych prameňov siaha až do čias Rímskej ríše - dodnes sa tu zachoval názov Rímske kúpele, kde si legionári tých čias liečili vojnové zranenia.
Kúpeľný komplex je situovaný v malebnom údolí riečky Štiavnice, v blízkosti európskej trasy sever juh (z Poľska cez Oravu, Zvolen, Šahy do Budapešti a ďalej na Balkán). Novodobá história najmladších, ale významných kúpeľov Slo- venska sa začala písať v 60. ro- koch tohto storočia. Vtedy sa začalo s výstavbou rozsiahleho liečebného komplexu, pozostá- vajúceho z hotelov, liečebných domov i moderný, dobre vyba- vený komplex balneoterapie.
Najnovšia liečebňa Diamant svojim komfortom - včítane veľkého krytého bazénu - uspokojí aj náročných hostí. Na báze hydrouhličitanovo-chloridovej, sódno-vápenatej, sírnej uhličitej vody s teplotou 30°C sú pacientom poskytované procedúry, zahrňujúce klasické postupy i využitie najnovších poznatkov medicíny. Špičková starostlivosť lekárov a kúpeľného personálu pomáha prinavracať úľavu a zdravie tisícom pacientov s chorobami pohybového ústrojenstva i s ľahšími neurologickými ochoreniami. Vďaka špeciálnym rehabilitačným metódam dosahuje výrazné zlepšenie stavov po ortopedických operáciách.
I keď Dudince patria ku kúpeľom, kde liečebná a zdravotná stránka dominuje nad možnosťami zábavy a spoločenského rozptýlenia, pacienti i návštevníci sa tu určite nenudia. Obľúbené sú pravidelné hudobné koncerty a umelecké večery, na ktorých účinkujú známe osobnosti nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Malebné okolie kúpeľov poskytuje pestré možnosti prechádzok - častým cieľom sú zriedkavé travertínové útvary i vzácne archeologické náleziská.
Pravidelne sa organizujú výlety do mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica s početnými historickými pamiatkami, aj do Zvolena.

Viac info: www.hottherma.sk

Kúpele SLIAČ
Obec: Sliač
Okres: Zvolen Sliač
Kraj: Banskobystrický
Turistický región: Horné Pohronie

liečba: choroby obehového ústrojenstva

V hornatom strednom Slovensku, neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena, ležia na úbočí Slovenského Rudohoria nad údolím rieky Hron v nadmorskej výške 373 m slovenské kúpele Sliač. Nachádzajú sa v lesnatej krajine, obklopené parkami a pláňami, s výhľadom do údolia rieky Hron, na pohronské doliny, na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú časť Nízkych Tatier. Podnebie ako dôležitý prirodzený činiteľ komplexnej kúpeľnej liečby je pri pomerne malej nadmorskej výške a otvorenej polohe kúpeľov dosť teplé, pomerne suché a vcelku pokojné. Ročný priemer teploty sa pohybuje okolo 8,2 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu je 78 %. Ročné množstvo zrážok dosahuje v priemere 750 mm. Vysoké sú aj hodnoty slnečného žiarenia -1992 hodín ročne. Do roka je iba asi 80 dní bez slnečného svitu. Vyššie uvedenými klimatickými podmienkami sa kúpele Sliač zaraďujú medzi najoptimálnejšie položené kúpele Slovenska.
Najstaršia písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244, z čias kráľa Belu IV.. Od polovice 15. storočia sa o sliačskych prameňoch zmieňuje mnoho významných učencov a spisovateľov - napríklad Aeneas Sylvius, apoštolský nuncius na dvore kráľa Mateja Korvína /1458-1490/ v Budíne, Juraj Agricola, pôvodom Nemec, hlavný mešťanosta a mestský fyzikus mesta Banskej Štiavnice, Juraj Wernher - "otec uhorskej balneografie" a ďalší.
Sliač ako kúpele slúžili už v 16. storočí. V minulosti patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska. Za svoju popularitu a príťažlivosť' vďačili liečivým účinkom svojich minerálnych vôd a návštevám významných osobností politického, hospodárskeho a kultúrneho života /napr. maďarský revolucionár Lajos Kossuth, rakúsky dramatik Franz Grillparzer, česká spisovateľka Božena Němcová, T.G.Masaryk, ruský prezident Chruščov, atď/. Okrem toho stojí za zmienku i návšteva kambodžského princa Norodoma Sihanuka.
Dnešnú podobu majú kúpele Sliač z tridsiatych rokov nášho storočia. Moderná, rozsiahla balneoterapia - "Kúpeľný dom" bola dokončená v roku 1960 a v roku 1995 sa k nej pripojila nová balneoterapická budova.Predovšetkým sú to však samotné kúpele, ktoré vracajú zdravie všetkým, ktorí trpia chorobami srdca a ciev. Kto raz pocíti blahodarné účinky ich prameňov, ten sa sem s pravidelnou istotou vracia každý rok. Kúpele Sliač majú starú, osvedčenú liečebnú tradíciu a stále sa zdokonaľujúce liečebné metódy. Liečivosť' hlavného "Kúpeľného prameňa", spočívajúca v prítomnosti kysličníka uhličitého a pri priaznivej izotermickej teplote /33 °C/, určila kúpeľom aj indikačné zameranie. Sliač je dnes vysoko odborným kúpeľným liečebným miestom, špecializovaným na liečbu pacientov s chorobami obehového ústrojenstva. Zo srdcových a cievnych chorôb sa tu s úspechom liečia stavy po akútnej karditíde, chyby srdcových chlopní, ischemická choroba srdca s anginóznymi záchvatmi a s prekonaným akútnym infarktom myokardu, stavy po implantácii kardiostimulátora, stavy po akútnom infarkte myokardu, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. a III. stupňa, vaskulárna nefroskleróza, ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom, stavy po trombózach, tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami, chronické lymfatické edémy.
Liečebné procedúry:
uhličitý kúpeľ, vodoliečebné procedúry (podvodné masáže, vírivé kúpele, škótske streky, šlapací kúpeľ), plynové injekcie, vákuopress, elektroliečebné procedúry, parafínové zábaly, klasická masáž, liečebná telesná výchova.

Pre oddych a rozptýlenie sú pacientom k dispozícii spoločenské miestnosti kúpeľného hotela "PALACE". Pravidelne sa tu uskutočňujú folklórne vystúpenia. V hlavnej kúpeľnej sezóne sa koná tradičné "Sliačske kultúrne leto", ktoré je vždy veľkou spoločenskou udalosťou. Na programe sú symfonické koncerty, hudobné a spevácke programy za účasti popredných domácich a zahraničných umelcov. Prírodné kúpalisko s termálnou vodou, tenisové dvorce, volejbalové ihrisko, minigolf, poskytujú dostatok možností k spríjemneniu voľných chvíľ obdivovateľom týchto športov. Prekrásne a romantické okolie kúpeľov priam láka podnikať krátke vychádzky a výlety. Obľúbeným výletným miestom je blízky Hronsek, kde sa nachádza zámok a starobylá pevnosť, mesto Zvolen s mohutným hradom zo 14. storočia, Vígľaš so zaujímavým zámkom, alebo cesta za poznávaním krásneho a doteraz zachovaného slovenského folklóru v Detve. Neďaleké krajské mesto Banská Bystrica má tiež veľa pozoruhodných pamiatok. Mnohí kúpeľní hostia si nedajú ujsť príležitosť a navštívia kvapľové jaskyne v neďalekom Harmanci a v Demänovej. Tunajšia CK organizuje aj rad ďalších poldenných výletov do okolia - je to návšteva historických banských miest ako Kremnica, Banská Štiavnica, alebo celodenné výlety do Nízkych a Vysokých Tatier.

Viac info: www.spa-sliac.sk

K o š i c k ý   k r a j

Kúpele ŠTÓS
Obec: Štós
Okres: Košice- okolie Kúpele Štós Kúpele Štós Kúpele Štós
Kraj: Košický
Turistický región: Košice a okolie

liečba: netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a pľúc, rekonvalescencia po onkologickej liečbe, choroby z povolania, choroby z povolania, klimakterické poruchy, neurózy

Kúpele Štós sa nachádzajú na juhovýchodnom Slovensku, 56 km od Košíc, v malebnom prostredí zmiešaného lesa plného voňavých jedlí a smrekov. Zmiešaný les, teplotné inverzie, spolu s ostatnými činiteľmi vytvárajú veľmi dobré podmienky na liečbu akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest, ochorení pľúc, prieduškovej astmy, alergií.

Devízou Kúpeľov Štós je poskytovanie speleoterapie, čo je unikátna liečba horných dýchacích ciest poskytovaná v blízkej Jasovskej jaskyni. Kúpele majú v tejto liečbe dlhodobú tradíciu s veľmi dobrými liečebnými výsledkami.

Klimatická liečba má v Kúpeľoch Štós viac ako 120-ročnú tradíciu. V súlade s poznatkami modernej lekárskej vedy a praxe, je aj dnes v Kúpeľoch Štós chápaná komplexne a pod vedením odborných lekárov dosahuje veľmi dobré liečebné výsledky.

Viac info: www.kupele.ruzbachy.sk

P r e š o v s k ý   k r a j

Kúpele VYŠNÉ RUŽBACHY
Obec: Vyšné Ružbachy
Okres: Stará Ľubovňa Kúpele Ružbachy Kúpele Ružbachy Kúpele Ružbachy
Kraj: Prešovský
Turistický región: Spiš

liečba: duševné choroby, choroby z povolania, pohybového ústrojenstva, onkologicke choroby

Ležia na juhovýchodných úpätiach Spišskej Magury v nadmorskej výške 623 m. Prvé písomné zmienky o liečivých termálnych minerálnych prameňoch pochádzajú z roku 1549. V 2.polovici 17. storočia sa stali kúpele vyhľadávaným letoviskom poľskej a maďarskej šľachty. Koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia, keď' bol majiteľom kúpeľov rod Zamojských, zaznamenali kúpele najväčší rozmach.
Vybudovalo sa prírodné štrandové kúpalisko, liečebný dom DUKLA, štýlová jedáleň Biely dom a vrtom sa uvoľnil prameň Izabela - najvýznamnejší zdroj kúpeľov. Hydrouhličitano-síranové, vápenato-horečnaté hydrouhličité liečivé pramene a povzbudivé klimatické podmienky umožňujú liečiť tieto ochorenia: onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, neturbekulózne choroby dýchacích ciest, choroby pohybového ústrojenstva, duševné choroby, ženské choroby a choroby z povolania. Pri liečbe sa využívajú účinky špeciálnej zdravotníckej techniky: fyzikálna terapia, svetloliečba, balneoterapia, liečebná telesná výchova a psychoterapia.

Vodoliečebné procedúry:
podvodová masáž, škótske streky, vírivý kúpeľ, vaňový uhličitý kúpeľ, hypertermický sedací kúpeľ, rehabilitačný bazén, masážny bazén, šlapací striedavý kúpeľ, termálny sedací bazén, vírivka DK

Fyzikálna liečba:
hydrogalvan, diadynamické prúdy, diatermia, ultrazvuk, ionoforéza, solux, horské slnko, parafínové zábaly, magnetoterapia BLT, inhalácie, sauna, klasická masáž, eletroliečba BLT - 06, plynové injekcie

Liečebná telesná výchova:
chrbticové cvičenia, uvoľňovacie cvičenia, cvičenia na bedrové kĺby, kondičné cvičenia

Psychoterapia:
poradenstvo psychológa, relaxácia , muzikoterapia.

Viac info: www.kupele.ruzbachy.sk

Kúpele ŠTRBSKÉ PLESO
Obec: Štrbské pleso
Okres: Poprad Kúpele Štrbské pleso  Kúpele Štrbské pleso  Kúpele Štrbské pleso
Kraj: Prešovský
Turistický región:Vysoké Tatry

liečba: choroby dýchacích ciest

V čarokrásnom prírodnom rámci jediných veľhôr celého Karpatského oblúka - Vysokých Tatier - sú situované vysokohorské klimatické kúpele Štrbské Pleso. Je to súčasne turisticky najvýznamnejšie a najvyššie položené stredisko turistiky a zimných športov s mnohými hotelmi, reštauráciami, športovými a ostatnými zariadeniami.Nadmorská výška 1355 m a blahodárny vplyv rozsiahlych komplexov ihličnatých lesov priam predurčujú Štrbské Pleso pre liečbu ochorení dýchacích ciest.
Liečebné domy na okraji morénového jazera Štrbského plesa poskytujú veľmi dobrý štandard ubytovacích služieb, novorekonštruovaná liečebňa Solisko uspokojí aj tých najnáročnejších hostí. Rozsiahly liečebný dom Helios poskytuje ideálne podmienky pre liečenie nielen dospelých, ale i detí a mládeže od 3-18 rokov. Hlavnými indikáciami kúpeľov je bronchiálna astma, chronická bronchitída a alergické ochorenia najmä detí.
Moderné balneoterapeutické zariadenia a najnovšie liečebné postupy, zahrňujúce inalácie, elektro a hydroterapiu, liečbu medikamentami a diétny program prinášajú zlepšenie zdravotného stavu každému, kto je hosťom tohto krásneho kúta Slovenska. Prispieva k tomu tiež klimatoterapia, zahrňujúca dychové cvičenia v prírode i dlhé prechádzky po udržiavaných chodníkoch okolo jazera i nenáročné turistické vychádzky v tatranských dolinách. Pobyt hostí v kúpeľoch spríjemňujú pravidelne poriadané hudobné koncerty, umelecké predstavenia a vystúpenia folklórnych súborov z blízkeho okolia. Vítaným spestrením sú aj rôzne športové podujatia, najmä v zimnom období, poriadané v športovom komplexe, tzv. Areáli snov, vybudovanom pri príležitosti Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní. Častým cieľom výletov sú ďalšie tatranské strediská, napr. Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, ako i malebné blízke regióny Spiš a Liptov.

Viac info: www.tatry.kupelesp.sk

Kúpele NOVÝ SMOKOVEC
Obec: Nový Smokovec
Okres: Poprad Nový Smokovec Nový Smokovec Nový Smokovec
Kraj: Prešovský
Turistický región: Vysoké Tatry

liečba: choroby látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania

Kúpele Nový Smokovec patria medzi najstaršie v strednej Európe. Ležia na úpätí Slavkovského štítu v nadmorskej výške 1018 m. Ponúkajú ubytovanie rozdelené do dvoch kategórií, štandard a nadštandard. Liečebné účinky vysokohorského prostredia, vysoká odborná úroveň kúpeľnej liečby, ale aj tiché a pokojné prostredie ich predurčujú k stráveniu príjemnej dovolenky, s množstvom liečebných procedúr. Kúpele Nový Smokovec ponúkajú množstvo športových aktivít na voľný čas.

Kúpele BARDEJOV
Obec: Bardejov
Okres: Bardejov Bardejovské kúpele Bardejovské kúpele Bardejovské kúpele
Kraj: Prešovský
Turistický región: Šariš

liečba: choroby tráviaceho traktu, dýchacích ciest

V blízkosti starobylého mesta Bardejov, obklopené hustými ihličnatými lesmi, ležia kúpele, ktoré už v minulom storočí boli vyhľadávané pre svoje mimoriadne liečivé účinky pri ochoreniach tráviaceho ústrojenstva, látkovej výmeny a pri nešpecifických chorobách dýchacích ciest. Zvláštnu atmosféru Bardejovským kúpeľom dodáva kombinácia moderných nových objektov i štýlových víl a liečební z konca minulého storočia, v ktorých počas svojho pobytu bývala aj obľúbená Sisi - manželka cisára Františka Jozefa.
Kúpele majú 17 prameňov s hydrouhličitanovo-chloridovou, sódnou, uhličitou minerálnou vodou s výdatnosťou 154 l/min. Rozsiahla moderná balneoterapia s krytým bazénom umožňuje poskytovanie bohatého liečebného programu: vaňové kúpele, klasické vodné masáže, elektroterapiu, rehabilitácie a uhličité kúpele. Dominantou kúpeľov je kolonáda, kde možno podľa doporučenia lekárov aplikovať pitné kúry z 8 prameňov rôzneho chemického zloženia. Kúpeľní hostia veľmi oceňujú pestré možnosti prechádzok a krátkych výletov v blízkom lesoparku s rozlohou 300 ha a vyhliadkovými miestami na panorámu malebných okolitých vrchov. Kolorit Bardejovských kúpeľov dopĺňa múzeum ľudovej architektúry vo volnej prírode, situovaný na ich okraji s originálnymi objektmi drevených stavieb regiónu. Bohatý je kultúrny a spoločenský život v kúpeľoch - pravidelné koncerty v ústrednom koncertnom pavilóne, filmové i divadelné predstavenia, spoločenské zábavy i mnohé podujatia pravidelne organizovaného medzinárodného kúpeľného leta. Nezabudnuteľným zážitkom je návšteva mestskej pamiatkovej rezervácie - historického jadra Bardejova s dominantou gotického chrámu sv. Egídia. Nádherné sú goticko-renesančné a klasicistické meštianske domy s cennými umelecko-historickými pamiatkami najmä z obdobia gotiky.

Viac info: www.kupele-bj.sk

REKLAMA
Informačný portál o Slovensku TOJESLOVENSKO.sk

cyklon.sk


cyklon.sk


© Obrázok s.r.o. - hosting, design a reklama. 2004 - 2006