| Meniny má:  |
slovak
english
deutsch

Splav, rafting na Slovensku, Discover Slovakia

SPLAV, ČLNKOVANIE, PLAVBA NA PLTIACH A RAFTING NA SLOVENSKU

Slovensko má vďaka členitému terénu prekrásne panoramatické výhľady, ktoré sú z paluby člna ojedinelé a nepoznané. Na dlhšie, viacdňové, splavovanie sú vhodnejšie väčšie rieky, Váh, Nitra, Hron, Ipeľ, Ondava. Milovníci adrenalínového vypätia si vyberú kaskádové vody na Belej, Orave, Čiernom Váhu, Dunajci a Hornáde. Pokojnými vodami vyhovujúcimi rodinami s menšími deťmi sa vyznačujú Malý Dunaj a Morava. Adrenalínový rafting zapustil korene aj na umelých kanáloch v Liptovskom Mikuláši a v Čunove na Dunaji.

Lokality vhodné pre splavovanie na Slovensku podľa krajov:

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Člnkovanie
Trenčiansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj
Košický kraj Prešovský kraj

B r a t i s l a v s k ý   k r a j

rieka DUNAJ
Okres: Bratislava
Kraj: Bratislavský
Turistický región: Bratislava
ČUŇOVO
 Dĺžka:  
 Čas:  2 hod
 Vhodný termín:  jar - jeseň

Umelý slalomový kanál je jedným z najťažších na svete, systém dvoch prepojiteľných kanálov umožňuje regulovať stupeň náročnosti, potrebná inštruktáž pred 4-5 prejazdmi kanálov, je bezpečnejší, než prírodné toky, vhodný ako príprava na rafting v prírode

Zaujímavosti - plavba nákladných lodí cez plavebné komory, galéria moderného výtvarného umenia Danubiana

T r n a v s k ý  k r a j

rieka MALÝ DUNAJ
Okres: Galanta
Kraj: Trnavský
Turistický región: Trnavsko
JELKA - TRSTICE
 Dĺžka:  55 km
 Čas:  2 dni
 Vhodný termín:  apríl - október

Pokojný nížinný tok Malého Dunaja sa vinie cez polia, lúky a lužné háje, s malebnými zákutiami, ideálne pre rodiny s deťmi, teplá voda vhodná v lete na kúpanie.

Zaujímavosti - množstvo vodného vtáctva, tri vodné mlyny v Jelke, Tomášikove a Jahodnej, termálne kúpalisko v Topoľníkoch.

Ž i l i n s k ý   k r a j

rieka VÁH
Okres: Žilina
Kraj: Žilinský
Turistický región: Orava, Stredné Považie
STREČNIANSKA ÚŽINA
 Dĺžka:  7 km
 Čas:  1 hod
 Vhodný termín:  máj - október

V minulosti i dnes najnebezpečnejší úsek pltníkov pomedzi skaly Margita a Besná s veľkými kaskádami.

Zaujímavosti - ruiny hradov Strečno a Starhrad, železničné tunely.

rieka ORAVA
Okres: Dolný Kubín, Žilina
Kraj: Žilinský
Turistický región: Orava, Stredné Považie
PÁRNICA - KRAĽOVANY
 Dĺžka:  8,5 km
 Čas:  1,5 hod
 Vhodný termín:  apríl - október

Splav rieky Orava sa doporučuje vždy s inštruktorom, preto je vhodný aj pre rodiny, splavovanie rieky s rýchlym spádom a dnom plným balvanov, kľukatiacim sa pomerne úzkym tokom medzi malebnými vrchmi.

HORNÁ LEHOTA - ORAVSKÝ PODZÁMOK
 Dĺžka:  7 km
 Čas:  1 hod
 Vhodný termín:  máj - október

Romantická plavba je možná aj na pltiach, ktorými prepravovali z Poľska olovo, meď, soľ a najmä drevo až do Budapešti.

horská rieka BELÁ
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Turistický región: Liptov
PODBÁNSKE - LIPTOVSKÝ HRÁDOK
 Dĺžka:  17 km
 Čas:  1 deň
 Vhodný termín:  apríl - jún

Rafting na najkrajšej a najnáročnejšej slovenskej horskej rieke s úzkym balvanovitým dnom s veľkým spádom, v dolnom toku so širším štrkovým riečiskom, ktoré sa často mení, možné popadané stromy v rieke viditeľné v poslednej chvíli.

Zaujímavosti - skanzen Pribylina, výstup na Kriváň, hubársky raj v podlesí Tatier.

rieka ČIERNY VÁH
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Turistický región: Liptov

 Dĺžka:  17 km
 Čas:  1 deň
 Vhodný termín:  apríl - jún

Rafting na úzkej rieke s prudkými meandrami a veľkým spádom, rozhľad znemožňuje hustý porast vŕb a jelší na brehoch. Čierny Váh je vhodnou riekou na rozjazdenie pred ako príprava na rafting na rieke Belá.

B a n s k o b y s t r i c k ý   a   N i t r i a n s k ý   k r a j

rieka HRON
Okres: Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Levice, Nové Zámky
Kraj: Banskobystrický, Nitriansky
Turistický región: Horné Pohronie
VODNÁ CESTA TANCUJÚCE PLTE: SLIAČ - ZVOLEN
 Dĺžka:  1 hod
 Čas:  
 Vhodný termín:  máj - október

Vodná cesta s nádychom dobrodružstva a návratu ku koreňom predkov vedie historickým územím i prírodnými zaujímavosťami v okolí tretieho najstaršieho mesta na Slovensku.

Zaujímavosti - posedenie v Matúšovom dvore s pltníckym menu, prehliadka arboréta Borová hora, Pustého hradu, Zvolenského zámku a historického Námestia SNP vo Zvolene, občerstvenie v tieni mohutných stromov na brehu Hrona vo Vodáckom tábore v Budči.

BREZNO - ZVOLEN
 Dĺžka:  69 km
 Čas:  3 dni
 Vhodný termín:  máj - september

Kľukatý tok rieky Hron vedie zmiešanými lesmi, rýchla plavba, technicky náročnejšia, plná prekážok, kaskád, štrkových prahov a zákrut.

Zaujímavosti - zámok v Slovenskej Ľupči, Banská Bystrica, Zvolen, drevený kostolík a Čiernobalocká železnička v Hronseku

ZVOLEN - KOZÁROVCE
 Dĺžka:  87 km
 Čas:  3 dni
 Vhodný termín:  máj - október

V tomto úseku je tok rieky Hron plynulejší a prechádza otvorenou kotlinou, technicky menej náročná plavba, úsek bez prekážok spestrený menšími kaskádami a štrkovými prahmi

Zaujímavosti - ruiny hradov Šášov a Revište, kláštor v Hronskom Beňadiku.

NOVÝ TEKOV - ŠTÚROVO
 Dĺžka:  68 km
 Čas:  2 dni
 Vhodný termín:  apríl - október

V tomto úseku tečie Hron pomalými meandrami Podunajskou pahorkatinou, spestrenie na kamenných hatiach, teplá voda vhodná v lete na kúpanie

Zaujímavosti - plavba prírodnými rezerváciami so vzácnou flórou a faunou, biokoridorom vodného vtáctva, možnosť stanovania vo voľnej prírode.

P r e š o v s k ý   k r a j

rieka DUNAJEC
Okres: Kežmarok, Stará Ľubovňa Splav Dunajca
Kraj: Prešovský
Turistický región: Severný Spiš
LYSÁ - LESNICA
Spišská Stará Ves, mestská časť Lysá nad Dunajcom
 Dĺžka:  18 km
 Čas:  1 deň
 Vhodný termín:  jún - september

Splav v prekrásnom prostredí Pieninského národného parku v širokom vodnatom kaňone s množstvom prúdov, perejí, balvanov a pltí v riečisku, plavba potrebuje sústredenie sa. Z koryta rieky je krásny výhľad na obdivuhodné scenérie brál nad vodou.

Zaujímavosti - kolorit pltníkov v goralských krojoch, Červený Kláštor s lekárenským múzeom, neďaleko hrad a skanzen Stará Ľubovňa a ruiny hradu Plaveč.

ČERVENÝ KLÁŠTOR - LESNICA
 Dĺžka:  11 km
 Čas:  1,5 - 2 hod
 Vhodný termín:  apríl - október

Vyhliadková plavba na historickom vodnom dopravnom prostriedku - na plti v najväčšom prírodnom kaňone v strednej Európe s krásnymi bralami a tiesňavami nad vodou.

Zaujímavosti - kolorit pltníkov v goralských krojoch, Červený Kláštor s lekárenským múzeom, neďaleko hrad a skanzen Stará Ľubovňa a ruiny hradu Plaveč.

REKLAMA
Informačný portál o Slovensku TOJESLOVENSKO.sk

cyklon.sk


cyklon.sk


© Obrázok s.r.o. - hosting, design a reklama. 2004 - 2006